księgowość

Księgowość jest podstawą naszej codziennej działalności i w niej staramy sie osiągać najwyższe standardy fachowości oraz dobrych praktyk rynkowych.

Świadczone przez nas usługi w tym zakresie maja pozwolić naszym klientom koncentrować sie na zasadniczej działalności ich przedsiębiorstw przenosząc na nas większość ciężarów związanych ze spełnieniem wymogów prawnych w zakresie prowadzenia ewidencji, rozliczenie podatków oraz kontaktów z organami administracji publicznej.
 
Cena naszych usług jest ustalana indywidualnie, ale bazuje na przejrzystych zasadach pozwalających przewidzieć wielkości naszego comiesięcznego wynagrodzenia oraz o oszacować wielkość kosztów obsługi w miarę rozwijania sie danego przedsięwzięcia.